fbpx

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN B2C YVES RENARD CONSUMENTEN (B2C)

Wij vragen u aandacht voor de Algemene verkoopvoorwaarden B2C consumenten B2C Yves Renard (hierna: Voorwaarden B2C) bij een bestelling vanuit de E-shop. Tenzij anders bepaald, gelden deze Voorwaarden B2C die de Gebruiker geacht wordt te hebben gelezen en aanvaard. Indien u niet akkoord gaat met elke bepaling van deze Voorwaarden B2C , gelieve niet te bestellen.

Onderhavige Voorwaarden B2C maken integraal deel uit van de overeenkomst. De klant erkent uitdrukkelijk deze Voorwaarden B2C gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

Deze Voorwaarden B2C zijn slechts van toepassing als de klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten verwerft of gebruikt en deze producten of diensten niet op afstand aankoopt.

 1. Yves Renard beoogt de informatie op de E-shop tijdig aan te passen. Het is evenwel niet mogelijk om alle fouten uit te sluiten. Er kunnen onjuistheden of typfouten in de informatie en andere gegevens op de E-shop voorkomen. De afmetingen van de producten worden bij benadering opgegeven. Yves Renard kan niet garanderen dat wat u op uw scherm ziet exact dezelfde kleur zal zijn als de kleur van het product bij levering. Yves Renard kan informatie op de E-shop wijzigen zonder u daarvan in kennis te stellen.
 
 1. De prijs van de producten die u bestelt is de prijs die weergegeven wordt op E-shop op het ogenblik waarop u uw bestelling bevestigt en wordt weergegeven op de e-mail bevestiging van ontvangst van uw bestelling. Alle prijzen zijn in €, inclusief BTW. Verzendkosten zijn gratis boven bestellingen van € 20. Mocht er een fout zijn in de prijs van de producten die u heeft besteld of in de verzendingskosten, dan zal Yves Renard u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om hetzij uw bestelling te herbevestigen aan de correcte prijs hetzij uw bestelling te annuleren. Indien u annuleert dan stort Yves Renard het geld terug of crediteren we het bedrag dat voor de producten van uw credit card is afgenomen.
 
 1. U kan bestellen indien u een volwassen persoon bent van 18 jaar of ouder. Het bestelproces bestaat uit de volgende stappen:
  1. Kies uw product (en) en voeg deze toe in uw mandje;
  2. Geef de factuur- en leveringsgegevens in;
  3. U zal gevraagd worden om de Voorwaarden B2C te aanvaarden;
  4. Alvorens u uw bestelling doorgeeft, zal u de mogelijkheid krijgen om uw keuze, en de totale prijs van uw bestelling en de verzendkosten, na te kijken.
  5. Bij de bestelling wordt gevraagd een keuze te maken voor de betalingswijze;
  6. Nadat u uw bestelling hebt doorgegeven sturen wij u een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uw bestelling.
  7. Indien u met credit card betaalt, dan ontvangt u een e-mail met de status van uw betaling. Van zodra de producten verstuurd zijn, krijgt u een e-mail melding (“Bevestiging van Verzending”).
  8. Alle bestellingen zijn onderworpen aan de beschikbaarheid van de producten op het ogenblik van verzending.
 
 1. De betalingsmodaliteiten die Yves Renard aanvaardt worden vermeld op de E-shop. Betaling gebeurt steeds in €. Voor meer informatie over internet fraude en veilig betalingsverkeer, zie de Privacy Policy op onze website.
 
 1. Yves Renard behoudt zich het recht om voor om het even welke reden een bestelling te weigeren, geheel of gedeeltelijk, en in ieder geval in elk van volgende gevallen:
  1. Indien het product niet beschikbaar is;
  2. Indien uw facturatiegegevens niet correct zijn of niet verifieerbaar;
  3. Indien uw bestelling door onze veiligheidssystemen wordt geïdentificeerd als ongewoon of mogelijks frauduleus;
  4. Indien uw betaling/overschrijving/of credit card reservatie niet tijdig werd ontvangen;
  5. Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat u onder 18 bent;
  6. Indien wij redenen hebben om aan te nemen dat u een professionele doorverkoper bent;
  7. Indien er een fout was bij de prijsopgave;
  8. Indien we niet konden leveren op het door u aangegeven adres;
  9. In geval van overmacht.
 
 1. Yves Renard probeert de bestelde producten te leveren binnen 10 werkdagen. Deze leveringstijden zijn niet gegarandeerd. U kan zich er niet op beroepen. Verkeerdelijk meegedeelde adressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die zullen doorgerekend worden aan de Gebruiker. Alle producten worden verstuurd door Yves Renard. Indien uw product niet binnen de 10 werkdagen is geleverd, gelieve ons te contacteren met uw klant nummer of het nummer van uw bestelling. U heeft dan de mogelijkheid om uw bestelling te annuleren met recht op volledige terugbetaling voor de betrokken producten. Yves Renard verstuurt via een professionele koerier waarbij altijd iemand de levering voor ontvangst aftekent. U aanvaardt dat iemand, anders dan de Gebruiker, tekent voor de levering, voor zover deze person aanwezig is en een volwassen persoon is van minstens 18 jaar. Mocht niemand aanwezig zijn op het ogenblik van levering, gelieve dan de koerierdienst te contacteren om een andere leveringsdatum af te spreken.
 
 1. Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht. Via het contactformulier op de website kunt u een verzoek tot retour aan Yves Renard kenbaar maken. De vervolginstructies zullen aan u gecommuniceerd worden.
 
 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag (i) waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u Yves Renard middels een verklaring (bv schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het modelformulier. Nadien stuurt Yves Renard u de bevestiging van de ontvangst van uw herroeping onverwijld toe op een duurzame gegevensdrager (bv per e-mail). Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 
 1. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat ogenblik hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door Yves Renard geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat Yves Renard op de hoogte gesteld is van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van Yves Renard terug.  Yves Renard betaalt u terug middels een overschrijving via de bank. Hiervoor is het noodzakelijk dat u uw bankrekening ter beschikking stelt; ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. U bent zelf verantwoordelijk voor het terugbezorgen van de goederen, zowel in kosten en risico. Pas na het terugontvangen van de teruggezonden goederen aan Yves Renard, wordt het bedrag aan u terug betaald. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel online gekochte goederen kunnen worden teruggestuurd. Voor alle andere retours dient u zich te wenden tot de winkel waar u de goederen heeft aangekocht.
 
 1. Alle merknamen, productnamen, en titels gebruikt op website en specifiek de E-shop zijn merken of namen van Yves Renard of van derden. U kan deze merken of namen niet gebruiken of reproduceren zonder een inbreuk te maken op de rechten van de houder ervan. Alle website design, teksten, documenten, filmpjes en andere diensten, en de selectie en de voorstelling ervan zijn beschermd door auteursrecht van Yves Renard of haar partners. U kan enkel een elektronische kopie maken en delen van de E-shop printen voor zover dit noodzakelijk is om een bestelling te plaatsen, of om de E-shop te gebruiken als informatiebron bij het winkelen. Het is u niet toegestaan enig ander gebruik te maken van de informatie en gegevens op de Site, inbegrepen reproductie om enige andere reden dan zoals hiervoor aangegeven. Wijziging, verdeling of (her)publicatie is evenmin toegelaten. Mocht u gegevens en/of informatie van deze E-shop te willen gebruiken, dan dient u hiervoor voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Yves Renard bekomen.
 
 1. Yves Renard acht uw privacy belangrijk. U kan onze Privacy Policy raadplegen die op de website vermeld is. Door te bestellen via de E-shop geeft u te kennen dat u akkoord gaat met het verzamelen, verwerken, en het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in de Privacy Policy.
 
 1. Indien u vragen hebt, of indien u technische problemen ondervindt in de toegang tot deze E-shop, gelieve contact op te nemen met: services@yvesrenard.be.
 
 1. Deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht.